تماس با ما / انتقادات و پیشنهادات


بازار بی نظیر را اینجا می توانید پیدا کنید


آدرس:

دفتر مرکزی : بوشهر خیابان عاشوری کوچه شهید شاهمیری 2/1
کد پستی : 7515853576

تلفن مدیریت:

772-6696 (0901)
909-5595 (0930)

تلفن پشتیبانی :

646-0079 (0930)
025-9640 (0917)

ایمیل:

Karshnas20@yahoo.com